Contributie & voorwaarden

De contributie en prijzen zijn per 1 juli 2017:

 

Zwemdienst Bedrag  
Diplomazwemmen 1x per week 70,50 per kalenderkwartaal
Meer bewegen voor (jongere) ouderen 70,50 per kalenderkwartaal
Vrij zwemmen 1x per week 70,50 per kalenderkwartaal
65+ lidmaatschap 1x per week 51,-- per kalenderkwartaal

Wedstrijd- masterzwemmen/

conditietraining 1x p week

 75,50 per kalenderkwartaal 

Wedstrijd- masterzwemmen/

conditietraining 2x of meer.

 125,50  per kalenderkwartaal
     
 Inschrijfgeld 10,--  eenmalig 
 Nieuwe lidmaatschapkaart (bij verlies) 5,--  per keer 
 Afzwemmen diploma  10,-- per keer 

Alle zwemdiensten zijn inclusief € 5,30 bijdrage aan de sportbond NCS.
De Ooievaarpas vergoedt volledig de kosten leszwemmen tot 18 jaar.

Contributievoorwaarden.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het wordt bij de Haagse Watervrienden altijd geïnd met een automatische incasso. Hiervoor hebben wij een machtiging voor u beschikbaar.
De automatische incasso vindt plaats rond de 27e van de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal, dus rond 1 januari, 1 april, 1 oktober en 1 december. Als de incasso wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op uw rekening staat, sturen wij u een e-mail met het verzoek om de contributie alsnog te betalen. Wij zijn in zo’n geval genoodzaakt € 2,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Inschrijfgeld en/of contributie wordt pas geïnd als het nieuwe lid daadwerkelijk komt zwemmen.

Wordt u lid per een andere maand dan het begin van een kalenderkwartaal, dan wordt een evenredig deel van de kwartaalcontributie inrekening gebracht.

Contributie loopt door in de vakantieperiodes. 

Inschrijfgeld voor ooievaarpashouders wordt niet vergoed door de gemeente en wordt derhalve bij het lid geïncasseerd.