Onze gedragregels

 

Als Haagse Watervrienden staan we voor een prettige, gezellige en positieve sfeer. Om dit te realiseren staan we mede voor een aantal gedragsregels.

1. Iedereen is WELKOM.

2. Wij discrimineren niet.

3. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.

4. Wij tonen waardering voor de medezwemmers en vrijwilligers.

5. Wij gaan zorgvuldig om met de accommodatie en materialen.

6. In de zwemzaal lopen wij rustig.

7. Kleding bergen wij op in de lockers en laten wij niet achter in de 1 persoon kleedhokjes.

8. Als er problemen zijn, maken we er melding van.

9. Wij vloeken, schelden en pesten niet.

10. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.

11. Wij zijn sportief en respectvol, geweld (ook verbaal) is uit den boze.

 

Veilig sportkllimaat Overzicht