Schilp

1e en 2e lesuur:
De zwemactiviteiten in de Schilp worden gefaseerd opgestart. We beginnen met ondiep badje 4 de groepen van diploma's A, B en C. De lessen starten weer op vrijdag 29 mei. De leden worden hierover per mail geïnformeerd.
De lessen in de ondiepe badjes 1, 2 en 3,  en die van de snorkel-, zwemvaardigheid- en wereldzwemslagendiploma's beginnen later, op een nader te bepalen moment. Dit, omdat daar sprake is van fysieke contacten tussen instructeurs en leerlingen of leerlingen onderling, hetgeen nu nog niet is toegestaan.

Voor de nieuwe route in het bad hebben we een filmpje gemaakt om je alvast de weg te wijzen.

Klik hiernaast.  Uitleg routing schilp v1.2.mp4

De zwemlessen zijn door de coronacrisis 12 weken vervallen geweest. Daardoor zijn de vaardigheden van de meeste zwemmers gedaald. Daarom zijn alle geplande datums voor afzwemmen alle diploma’s verschoven naar een latere datum.

3e uur: masters en conditietraining:
Alle masters en conditiezwemmers worden door de Wedstrijdcommissie benaderd over het moment van starten van de zwemactiviteiten.

Functionarissen informatie overzicht