Aardbeving in Turkije-Syriƫ / Earthquake in Turkey-Syria

Ga naar Giro555 om te helpen

We zijn diep bedroefd door het enorme verlies aan mensenlevens en de catastrofale verwoesting die de aardbeving in Turkije en Syrië vorige week heeft veroorzaakt. Ons medeleven gaat uit naar leden van onze watervriendengemeenschap die familie of vrienden hebben die getroffen zijn en naar iedereen die de gevolgen van deze tragedie ervaart.

Wie wil helpen, kan doneren via Giro555. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verlenen noodhulp, medische hulp en steun bij de wederopbouw aan zoveel mogelijk mensen in het getroffen gebied.

Als je je zorgen maakt over familieleden in het getroffen gebied, kun je contact opnemen met de Turkse rampenbestrijdingsorganisatie, Disaster and Emergency Management Authority of Türkiye (AFAD).

Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze situatie wordt getroffen.

Click 'Lees Meer' for English.

ENGLISH:

We are deeply saddened by the tremendous loss of life and the catastrophic destruction caused by the earthquakes in Turkey and Syria last week. Our sympathy goes out to members of our water friends community who have family or friends that are impacted and to anyone who is experiencing the effects of this tragedy.

For those who want to help, donations can be made through Giro555. The collaborating relief organizations behind Giro555 are providing emergency aid, medical assistance and support with rebuilding to as many people in the affected area as possible.

If you are concerned about family members in the affected area, you can contact the Turkish disaster relief organization, Disaster and Emergency Management Authority of Türkiye (AFAD).

Our thoughts are with anyone affected by this situation.

Nieuws Overzicht