Veilig sport klimaat

Als Haagse Watervrienden streven wij naar een veilig sportklimaat. Dit houd in dat wij als Haagse Watervrienden twee vertrouwenspersonen hebben, de contact gegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden onder het kopje vertrouwenspersonen. Naast de vertrouwenspersonen van de Haagse Watervrienden kunt u ook terecht op de website. www.NOCNSF.nl onderwerp seksuele intimidatie.

Bijgevoegd het document: informatie voor ouders over seksuele intimidatie in de sport.

Lees meer