WIST JE DAT... HWV-leden op zondag mee kunnen zwemmen met Plons?

De HWV en Haagse zwemvereniging Plons kennen al jarenlang een samenwerkingsverband. Dit houdt in dat masters leden van beide verenigingen op bepaalde dagen bij elkaars training kunnen aansluiten. 

Misschien had je op een donderdagavond al eens gezellig gezwommen met een Plons-lid in je baan? Voor HWV masters leden* betekent deze samenwerking dat je, naast onze reguliere trainingsuren, dus ook op zondag kunt aansluiten bij de Plons-training in het Hofbad.

Hiervoor hoef je als HWV-lid niets extra te betalen. Het is wel belangrijk dat je je aanmeldt onder je eigen naam en laat registreren als lid van de HWV. De contributiefactuur die je elk kwartaal per mail van de penningmeester ontvangt is een bewijs dat je lid bent van de HWV. 

Dus als je één zwemdienst per week bij de HWV afneemt, krijg je eigenlijk een extra uur gratis. En als je een ‘onbeperkt’ HWV lidmaatschap hebt, kan je in feite 5 dagen in de week zwemmen! What's not to like?!

Let wel op: de tijden van de zondag Plons trainingen in het Hofbad kunnen per week wisselen. Houd dus de Plons-Agenda in de gaten.

*De optie om met Plons te zwemmen geldt alleen voor volwassen zwemmers die met een hogere tempo kunnen zwemmen. Zij hebben helaas niet de mogelijkheid om jeugd- of conditiezwemmers te kunnen ondersteunen.

 

DID YOU KNOW... HWV members can swim with Plons on Sundays?

The HWV and Haagse zwemvereniging Plons have had a partnership for many years. This means that masters members* of both associations can join each other's training on certain days. 

Perhaps you have already enjoyed swimming on a Thursday evening with a Plons member in your lane? For HWV masters members this cooperation means that, in addition to our regular training hours, you can also join the Plons training in the Hofbad on Sundays.

As an HWV member you don't have to pay anything extra for this. It is important that you register under your own name as a member of the HWV. The contribution invoice that you receive each quarter from the treasurer is proof that you are a member of the HWV. 

So if you subscribe to one swim session a week with the HWV, you actually get an extra hour for free. And if you have an "unlimited" HWV membership, you can actually swim 5 days a week! What's not to like!

Please note that the times of the Sunday Plons workouts at the Hofbad may change from week to week. So keep an eye on the Plons-Agenda.

*The option to swim with Plons is only applicable for adult swimmers that swim at a faster pace. They unfortunately do not have the resources to be able to support youth or fitness swimmers.

Nieuws Overzicht