Aanpassing contributietarieven vanaf 1 juli 2023

Tijdens de ALV op dinsdag 4 april zijn de contributies vastgesteld voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

In de tabel in de laatste kolom vind je een overzicht van de nieuwe goedgekeurde tarieven. 

 

De nieuwe tarieven stijgen meer dan afgelopen jaren door de verhoging van de huur voor de zwembaden en het teruglopen van het aantal leden door de coronaperiode.

Naast het verhogen van de contributie neemt de HWV meerdere initiatieven om de terugloop van de het aantal leden te keren en nieuwe leden te begroeten. Zo verwacht de HWV de volgende jaren weer een positief financieel resultaat te boeken zodat we samen met de vele enthousiaste vrijwilligers een gezonde vereniging blijven.

 

Downloads:

Nieuws Overzicht