HWV en opleidingen

Algemeen.
Haagse Watervrienden zijn actief op het gebied van (bij)scholing van ons lesgevend kader. Wij organiseren regelmatig opleidingen, cursussen en bijscholingen om de kwaliteit van ons lesgevend kader zo hoog mogelijk te houden en om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het zwemonderwijs. De vereniging heeft verschillende  gecertificeerde docenten die de opleiding “Lesgever ZwemABC” (niveau MBO-3) mogen verzorgen. Ook beschikken wij over gecertificeerde examinatoren voor deze opleiding.

Haagse Watervrienden is een erkend leerbedrijf en daarvoor gecertificeerd door SBB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Calibris). Regelmatig begeleiden wij stagiaires van “snuffelstages”  t/m stagiaires van MBO 2-3-4 opleiding “Sport en bewegen”, Lesgevers ABC in opleiding of HALO’ers.

Leden (vanaf 15 jaar) en ouders die interesse hebben, kunnen worden opgeleid tot zweminstructeur. Veel van ons kader komt dan ook vanuit de vereniging zelf, maar mensen van buitenaf zijn ook van harte welkom.

Haagse Watervrienden wil alleen geschoold kader in het zwembad hebben staan, daarom beginnen wij met de cursus “Opstap naar lesgever ZwemABC”. Deze cursus sluit naadloos aan op opleiding “Lesgever Zwem-ABC” die veel kandidaten daarna volgen. Die opleiding beoogt kandidaten voor te bereiden om zowel in verenigingsverband, als beroepsmatig, verantwoord en zelfstandig les te geven in het elementair zwemonderricht. Het lesgeven is in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma’s van het Zwem-ABC.

Opleiding Lesgever Zwem-ABC.
De opleiding “Lesgever Zwem-ABC” bestaat uit een theoretisch en praktijkdeel. Het theoretische deel beslaat 5 modules:

  • Organisatie, veiligheid en begeleiding binnen zwembad;
  • Ontwikkeling deelnemers en jezelf en evaluatie;
  • Biomechanica/Algemene principes;
  • Watervaardigheden en spel- en speelse vormen
  • Zwemslagen.

De modules worden afgesloten door het uitvoeren van in totaal 14 werkopdrachten. Daarnaast dient het EHBO-diploma en het certificaat “Zwemmend Redden voor Zwembaden” te zijn behaald.

In het praktijkgedeelte leren kandidaten hoe les te geven en oefenen zij de stof, alvorens het in een stage uit te voeren. De stage bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van 15 praktijklessen van minimaal 30 minuten.

Zwemmend redden voor zwembaden (ZRZ).
De opleiding ZRZ en de herhalingslessen worden ook binnen de HWV verzorgd met eigen examinatoren. Het bestaat uit een theoretisch gedeelte dat afgerond wordt met het uitwerken van 2 keer een casus en een praktijkgedeelte, waarbij je je eigenvaardigheden op verschillende gebieden moet tonen. In de regel trekken we hier 12 praktijklessen en 4 theorie lessen voor uit.
De opleiding wordt afgesloten met een eindles en daarna met een groepsgesprek. Tijdens de eindles laat de kandidaat in de praktijk zien hoe hij/zij les geeft. Tijdens het groepsgesprek wordt de kennis van de kandidaat tijdens een groepsdiscussie getoetst.

Heeft u interesse om te helpen bij lesgeven of om zweminstructeur te worden? Neem dan contact op met Irene vd Kooij.

 40_sbb_beeldmerk_fc.gif