Lidmaatschap

Lid worden.
Je kan lid worden van onze vereniging door je in te schrijven via het inschrijfformulier op de site.  Als je het volledig ingevulde formulier hebt ingezonden, ontvang je automatisch een deels vooringevulde bankmachtiging. Na inlevering van de machtiging (geldt ook voor Ooievaarpashouders) is het inschrijfproces volledig. Zonder machtiging kan niet aan de zwemactiviteiten van de vereniging worden deelgenomen.

De machtiging wordt pas gebruikt vanaf het moment dat je van onze zwemdiensten gebruik gaat maken. Bij de eerste incasso wordt een éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.

Voor diplomazwemmen kan een wachtlijst gelden, afhankelijk van het zwembad en het gewenste lesuur. Aanmeldingen van kinderen uit gezinnen waarvan al 1 of meerdere leden bij de vereniging zwemmen, krijgen voorrang op de wachtlijst.

Heb je interesse? Dan kan je met de inschrijfformulieren hierboven lid worden. 

Lidmaatschapspas.
Wanneer je lid geworden bent, krijg je een lidmaatschapspas uitgereikt. Deze moet altijd bij het binnengaan van het bad aan onze gastvrouw/gastheer aan het tafeltje worden getoond.
Bij verlies van de pas dien je bij de gastvrouw/gastheer een nieuwe pas aan te vragen. De administratiekosten daarvan zijn voor eigen rekening.

Wijzigingen in het lidmaatschap of in uw gegevens.
Wanneer je lid bent, kun je zelf wijzigingen in gegevens of lidmaatschap aanbrengen door in te loggen op jouw account met de jou verstrekte gegevens. Wil je gegevens aanpassen die niet zichtbaar zijn, dan word je verzocht deze gegevens via de mail aan de ledenadministratie te sturen. Stuur hier een mail.

Bankmachtiging 
Wilt je de bankrekening of de tenaamstelling ervan wijzigen waarvan de contributie wordt verrekend? Dan zul je ons een nieuwe machtiging moeten verstrekken. De bankmachtiging kan  je  hier downloaden. De ingevulde en getekende machtiging kan je scannen/fotograferen en per email aan de ledenadministratie zenden.

Opzeggen lidmaatschap.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via mail worden opgezegd. Opzegging vindt plaats per het begin van een nieuw kalenderkwartaal. De opzegging moet uiterlijk 4 weken voor het begin van een nieuw kalenderkwartaal worden ingediend bij de ledenadministratie. Stuur een opzeggingsmail.

Dus:
Zeg je op voor 1 maart, dan wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 april;
Zeg je op voor 1 juni, dan wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 juli;
Zeg je op voor 1 september, dan wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 oktober;
Zeg je op voor 1 december, dan wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 januari.

Ooievaarpas.
Ooievaarpashouders kunnen gebruik maken van de diensten van onze vereniging. De gemeente vergoed in principe de zwemlessen voor kinderen tot 18 jaar geheel. Vanaf 18 jaar wordt de helft vergoed. De contributie zal dan via de Ooievaarpas met de gemeente verrekend worden. Voor zover contributie niet met de gemeente verrekend kan worden, zal de contributie via de machtiging bij het lid zelf in rekening worden gebracht.
Het éénmalig inschrijfgeld wordt door de gemeente niet vergoed.
De Ooievaarpashouder is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de pas en voldoende saldo op de pas.
Iedere eerste maand van het kwartaal zal HWV de Ooievaarpassen van de leden/pashouders scannen voor de contributie van dat kwartaal. Als men de pas niet heeft aangeboden, wordt de contributie in de 2e maand van het kwartaal geïncasseerd via de bank.

Downloads: