Meer bewegen voor (jongere) ouderen

In zwembad Escamphof kunnen volwassenen vanaf circa 50 jaar op woensdagavonden in het water vertoeven met ons programma "Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO). De les duurt 45 minuten en begint om 20.00u.

Lees meer

HWV en corona

Vrijdag 19 maart starten in de Schilp de zwemlessen van leerlingen t/m 12 jaar voor de diploma's A,B en C, incl. de ondiepe badjes, weer op.
De betreffende leden zijn per email geïnformeerd.

Oudere leerlingen of zij die voor andere diploma zwemmen, starten op een nader te bepalen moment.
Leerlingen t/m 12 jaar in het Zuiderparkbad starten mogelijk in de week van 24 maart weer op.

Als gevolg van COVID-19 hanteren wij de onderstaande algemene regels voor het zwembadgebruik bij de Haagse Watervrienden:

  <>Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts; >Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is; Vermijd het aanraken van je gezicht; >Schud geen handen.
 • Houd altijd de door het RIVM voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan, ook op de kant en in het water;
 • Onder 12 jaar is 1,5 meter niet noodzakelijk conform ook de regels van de basisschool;
 • Ook de instructeur houdt 1,5 meter afstand;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 • Ga voordat je naar het zwembad komt, thuis naar het toilet;
 • Douchen kan niet in het zwembad, dat zal thuis moeten. Doe dit voor en na het zwemmen;
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
 • Trek thuis je badkleding aan (er is geen kleedruimte beschikbaar voor wie gaat zwemmen).
 • In het zwembad hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en op te bergen in een meegenomen GROTE (sport)tas;
 • We doen voorlopig niet aan gekleed zwemmen voor diploma's; neem dus geen extra kleding mee.
 • Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimte. Ouders worden verzocht NIET naar de kleedruimten te komen;

 • Kom zoveel mogelijk alleen of kom met 1 ander persoon uit jouw huishouden;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
 • De lestijden moeten a.g.v. de coronamaatregelen helaas 10 minuten ingekort worden. Dit is nodig om contact met andere zwemgroepen te vermijden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 • Jouw toegangspas scannen doe je zelf aan het tafeltje in de hal van het bad;
 • Verlaat direct na het zwemmen de zwembadruimte en ga zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Stel eventuele vragen aan de zwemleiding via email (schilp@haagsewatervrienden.nl voor alle leszwemmers in de Schilp, zuiderparkbad@haagsewatervrienden.nl voor alle leszwemmers in het Zuiderpark en wedstrijdcommissie@haagsewatervrienden.nl voor alle wedstrijd- en conditiezwemmers).

 

 

 

 

Watervrienden Nederland

Als lid van de Haagse Watervrienden ben je automatisch lid van Watervrienden Nederland en daarmee ook van de Nederlandse Culture Sportbond (NCS). 

Dit lidmaatschap houdt in dat Watervrienden Nederland onze vereniging kan bijstaan in het faciliteren van zwemwedstrijden, maar ook kan ondersteunen op het gebied van elementair zwemonderwijs.

Watervrienden Nederland is een sectie binnen de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Maar liefst 50 verschillende zwemverenigingen, verspreid door heel Nederland, zijn gebundeld in deze sectie. Hierdoor tellen de Watervrienden Nederland ruim 13.000 leden. 

Wat al deze leden en hun verenigingen bindt is een gezamenlijke visie op de rol van sport en bewegen in onze maatschappij, die is gebaseerd op hoge kwaliteit
- brede toegankelijkheid
- sociale oriëntatie, vanuit humanistische waarden. Watervrienden Nederland staat de zwemverenigingen bij in hun lokale situatie en faciliteert activiteiten waaraan verenigingen kunnen deelnemen, zoals elementair zwemonderwijs en zwemwedstrijden.

Internationale zwemwedstrijden
Daarnaast is Watervrienden Nederland aangesloten bij de mondiale sportkoepel CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). Dit betekent dat leden van zwemverenigingen die zijn aangesloten bij Watervrienden Nederland, ook op international niveau kunnen deelnemen aan zwemwedstrijden.

Enkele verenigingen van Watervrienden Nederland
Apeldoornse Watervrienden
Delftse Watervrienden
Deurnese Watervrienden
s 'Hertogenbossche Watervrienden
Hydrofiel
Schiedamse Watervrienden
Watervrienden Almere
Watervrienden Assen
Watervrienden Geleen
Watervrienden Leidschendam
Watervrienden Lisse
Watervrienden Rotterdam
Watervrienden Venlo

Lees meer

Masterzwemmen

Masterzwemmen is wedstrijdzwemmen voor zwemmers van 25 jaar en ouder. Deze groep zwemmers kan  zwemmen in de reguliere competitie en in een aparte mastercompetitie. Elke twee jaar is er een kwalificatie voor een CSIT mastertoernooi ergens in de wereld. We zijn al in Italië, Israël, Portugal en Brazilië geweest. Over twee jaar kan je je kwalificeren voor Varna in Letland. Voorjaar 2015 vond het toernooi in Lignano, Italië, plaats. Van de 26 gekwalificeerde masters die uitkwamen voor Nederland, kwamen er 8 uit Den Haag! We hebben toen meer dan 35 medailles bij elkaar gezwommen.

Masters kunnen, net als alle andere wedstrijdzwemmers vier keer in de week trainen, maar één keer mag ook! De groep bestaat momenteel uit 70 zwemmers van 25 tot 70 jaar.

Je kan deelnemen aan onze trainingen op:

 • Maandag in het Hofbad van 19.15u – 20.15u.                                    
 • Woensdag in het Zuiderparkbad van 19.15-20.00u.
 • Donderdag in het Hofbad 19.15u – 20.15u.
 • Vrijdag in de Schilp van 19.30u – 20.30u.
 • Vrijdag in het Hofbad van 19.15u - 20.45u.

Op dit moment is er wachtlijst voor de maandag.  

We bieden 2 lidmaatschapopties:
a. Onbeperkt. Dan kun tot maximaal 4 dagen zwemmen of
b. 1 zwemdienst. Op een vaste dag naar keuze.

Heb je interesse? Kom eens langs en volg een proefles.

Heb je vragen dan kan je terecht bij Ron de Lange van de wedstrijdcommissie. Stuur een email.

Lees meer

Afzwemmen

Regelmatig wordt er bij HWV afgezwommen voor diploma's.
Van tevoren testen wij de kandidaten of zij aan de diplomavereisten kunnen voldoen.
Als dat het geval is, zullen zij aangemeld worden voor een afzwemdatum.
Wij informeren u daarover dan via de email.
Heeft u geen email ontvangen, dan bent u/is uw kind nog niet gereed voor afzwemmen.

Afzwemmen kan centraal in de Schilp of in het Zuiderparkbad plaats vinden.
Er kan alleen aan diplomazwemmen worden meegedaan als aan alle contributieverplichtingen is voldaan.

 

Diploma eisen

Hier treft u de diploma-eisen van het zwem A, B, C en andere diploma's waarvoor wij lessen aanbieden. De diploma's A, B en C staan voor het volgende:
A    vaardig voor het zwembad
B    vaardig voor een ‘fun’ zwembad (glijbanen, golven etc)
C    vaardig voor open water (sloten, vaarten en recreatieplassen)

Ter voorbereiding op het A-diploma starten wij in het ondiepe bad. Voor dit doel wordt dit in 4 badjes/groepen verdeeld. Bij deze badjes gelden de volgende einddoelen.

Doel ondiep-bad 1:  watervrij en drijven

 • zowel zelfstandig als in groepsverband spelletjes kunnen spelen
 • lopen, hinkelen, springen, draaien, verdragen van spetters
 • onbewust iets van de bodem afpakken (ademhaling)
 • zelfstandig op de rug gaan liggen, drijven en weer opstaan
 • zelfstandig op de buik gaan liggen, drijven en weer opstaan
 • vertrouwd zijn met voortbewegingsvormen, stuwvormen (spetteren benen/crawl)
 • zelfstandig springen van de kant

 Doel ondiep-bad 2: drijven en voortbewegen

 • bewust iets van de bodem pakken (kijken/zoeken)
 • draaien van buik naar rugligging en andersom
 • enkelvoudige rugslag, beginners niveau
 • schoolslag benen, beginners niveau
 • afzet van de kant, paar tellen drijven op de rug
 • afzet van de kant, paar tellen drijven op de buik, hoofd in het water
 • crawl met de benen
 • zelfstandig van de kant springen en onderwater gaan

 Doel ondiep-bad 3: combineren

 •  met de handen de bodem aan tikken
 • onder een lijn door zwemmen of door een hoepel zwemmen
 • afzetten van de kant, paar tellen drijven op de buik, gezicht in het water een uitblazen
 • op de rug liggen en spetteren met de benen naar de overkant, armen mogen meedoen
 • schoolslag combinatie van benen én armen
 • dolfijntje of beginners crawl
 • zelfstandig van de kant springen en onder water gaan

 Doel ondiep-bad 4: verfijnen en conditie

 • met T-shirt en korte broek oefenen
 • beginners borstcrawl, met dubbele armoverslag
 • beginners rugcrawl, met dubbele over armslag
 • enkelvoudige rugslag
 • schoolslag, combinatie
 • enkele slagen rugslag, paar tellen drijven, verder rugslag zwemmen
 • enkele slagen schoolslag, paar tellen drijven, verder schoolslag zwemmen
 • halve baan schoolslag, onder een touw door, draaien naar de rug en enkelvoudige rugslag verder zwemmen
 • zelfstandig van de kant springen en er zelfstandig weer op klimmen
 • onderwaterzwemmen, met gebruik van zeil

 

 

 

Contact met leden en ouders

Contact houden met onze leden en hun ouders vinden wij belangrijk.

Wanneer wij les geven zal het veelal niet mogelijk zijn u te woord te staan. Daarom stellen wij het op prijs als u uw vragen via de mail aan ons richt of na de lessen aan ons stelt. Hiervoor zijn de betreffende uurleider van het bad of de badvoorzitter voor u beschikbaar. Hun emailadres kunt u vinden als u ingelogd bent op de pagina Bestuur en commissies.

Periodiek informeren wij onze leden via email met onze digitale nieuwsbrief DIGISPETTER over actuele en/of belangrijke zaken. Kijk voor de laatste informatie altijd op de Agenda pagina op de site. 

 

Lees meer

Vrijwilligers

Onze zwemvereniging kent alleen vrijwilligers. Er moeten altijd wel "klussen" worden gedaan. Daarom zijn wij altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om in hun vrij tijd een steentje voor de vereniging willen bijdragen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan helpen bij het lesgeven, administratieve werkzaamheden, toezicht houden in het bad of om als tijdwaarnemer bij wedstrijden te fungeren. Voor aankomend lesgevers hebben wij een eigen cursus. En als u wilt kunt u een erkende opleiding voor zweminstructeur (Lesgever Zwem ABC) volgen.

U krijgt er een er een prettige en gezellige vrijwilligerskring en dankbaarheid voor terug. 

Onze vrijwilligers beschikken over een door het ministerie van Veiligheid en Justitie afgegeven "Verklaring omtrent gedrag" (VOG).

 

Vrij zwemmen

Voor wie rustig een baantje wil trekken biedt zwemvereniging Haagse Watervrienden op woensdagavond (Zuiderparkbad) en vrijdagavond (de Schilp) de gelegenheid. Misschien een suggestie voor ouders, wanneer hun kind het diplomazwemmen volgt….

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Woensdagavond – Zuiderparkbad
2e uur: 18.15u - 19.00u

Vrijdagavond – De Schilp
1e uur: 18.00u - 18.45u

Lees meer

Wedstrijd- & conditietraining

Wilt je aan jouw (zwem)conditie werken, je zwemtechniek verbeteren of nog betere zwemtijden neerzetten, dan ben je bij de Haagse Watervrienden op jouw plek. Dé zwemvereniging in Den Haag om onder leiding van onze gekwalificeerde trainers op een gezellige en sportieve manier uw zwemdoelen te bereiken.
je kan deelnemen aan onze trainingen voor jeugd en volwassenen voor wedstrijdzwemmen, conditietraining en masterzwemmen op:

 • Maandag in het Hofbad jeugd + volwassenen van 19.15u – 20.15u.
 • Woensdag in het Zuiderparkbad van 19.00u -20.00u.
 • Donderdag in het Hofbad jeugd + volwassenen 19.15u – 20.15u.
 • Vrijdag in de Schilp volwassenen van 19.30u – 20.30u.
 • Vrijdag in het Hofbad volwassenen van 19.15u - 20.45u.
 • Vrijdag in het Hofbad jeugd 1e lesuur van 19.15u - 20.00u
 • Vrijdag in het Hofbad jeugd 2e lesuur van 20.00u - 20.45u.

Op dit moment is er een wachtlijst voor de maandag.

We bieden 2 lidmaatschapopties:
a. Onbeperkt. Dan kun je tot maximaal 4 dagen zwemmen, of
b. 1 zwemdienst, op een vaste dag naar keuze.

Heb je interesse? Kom eens langs en volg een proefles.

Heb je vragen dan kan je terecht bij Ron de Lange van de wedstrijdcommissie. Stuur een email.

Lees meer

Diplomazwemmen

Bij zwemvereniging de Haagse Watervrienden kan je uitstekend terecht om je zwemdiploma’s te halen. Onze gekwalificeerde instructeurs leiden kinderen en volwassenen op voor de zwemdiploma’s A, B, C, de zwemvaardigheidbewijzen I, II, III en, bij voldoende vraag, ook voor de diploma’s snorkelen, survival, wereldzwemslagen en nog veel meer. Meer informatie over zwemeisen en diploma's? Neem dan een kijkje op de website : www.allesoverzwemles.nl

Zwemmen voor volwassenen
De Haagse Watervrienden biedt in het Zuiderparkbad ook zwemlessen voor volwassenen (18+) aan. Voor mensen die niet kunnen zwemmen, die het zijn verleerd, of bang zijn om te zwemmen. U bent echt niet de enige die zich niet zeker voelt in het water. En daar kunnen wij samen wat aan doen! Als u dus al langer wilt leren zwemmen dan is nu de tijd gekomen om u aan te melden.

Wij geven les in het Rijswijkse zwembad de Schilp (vrijdagavond) en in het Haagse Zuiderparkbad (woensdagavond). In beide baden worden leerlingen opgeleid voor de diploma's A, B en C. De vervolgdiploma's (Zwemvaardigheid, snorkelen etc.) worden alleen in de Schilp gegeven. De lessen duren 45 minuten.

Kinderen kunnen vanaf vier jaar worden ingeschreven op de wachtlijst. Vanaf vierenhalf jaar worden ze opgeroepen voor de zwemles zodra er plaats is.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Woensdagavond – Zuiderparkbad ABC diploma's
1e uur: 17.45u - 18.30u jeugd (ondiepe bad + diepe bad)
2e uur: 18.30u - 19.15u jeugd (alleen diepe bad)
3e uur: 19.15u – 20.00u volwassenen

Vrijdagavond – de Schilp ABC diploma's + vervolgdiploma's
1e uur: 18.00u - 18.45u jeugd
2e uur: 18.45u - 19.30u jeugd

Heeft u interesse? Dan kunt u zich hier inschrijven voor leszwemmen. 

Wat kost het?  Hier vindt u de link naar onze contributiepagina.

Heeft u vragen over diplomazwemmen of wilt u misschien een proefles, dan kunt u contact opnemen met Irene vd. Kooij. Stuur een email.

Lees meer